+48 733 231 229 biuro@przedszkolearka.pl

Organ prowadzący


Przedszkole Rodzinne Arka została założona przez grupę rodzin, zrzeszonych w Nowotomyskiej Fundacji Rodzice Dzieciom.

Nowotomyska Fundacja Rodzice Dzieciom
ul. Ogrodowa 22, 64-300 Nowy Tomyśl
NIP: 7881998946, REGON: 362014533, KRS: 0000567171

Nowotomyska Fundacja Rodzice Dzieciom została powołana w celach:

Wspierania rozwoju dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowej ze szczególnym uwzględnieniem następujących zasad:

  • wychowywania i edukacji dzieci i młodzieży zgodnie z integralną koncepcją osoby ludzkiej, jej godnością i wolnością przez rozwijanie cnót ludzkich, takich jak sprawiedliwość, odpowiedzialność, szacunek dla innych ludzi, dążenie do poznawania prawdy, solidarność, uczciwość, prawdomówność, lojalność, pracowitość, roztropność, czerpiąc z najlepszego dorobku kultury chrześcijańskiej: polskiej i europejskiej;
  • dążenia do umożliwienia dzieciom i młodzieży zdobycia wykształcenia na najwyższym poziomie oraz rozwijania ich aspiracji edukacyjnych, naukowych i kulturalnych;
  • spersonalizowania nauczania i wychowania, umożliwiającego każdemu dziecku i uczniowi maksymalne wykorzystanie jego zdolności, rozwiązywania jego problemów i dostosowanie toku nauczania do jego aspiracji;
  • wspierania rodzin w procesie wychowania oraz bliskiej współpracy rodziców i nauczycieli w dziedzinie wychowania i nauczania, mając na uwadze to, iż rodzice są pierwszymi i głównymi wychowawcami swoich dzieci;
  • umożliwienia dzieciom i młodzieży praktykowania i pogłębiania wiary katolickiej i zdobywania formacji moralnej, na zasadzie pełnej dobrowolności i w poszanowaniu wolności sumień i wolności wyznania;
  • rozwijania kultury fizycznej i sportowych zdolności dzieci i młodzieży;
  • umożliwienia korzystania z działalności inicjowanej i wspieranej przez Fundację osobom ze wszystkich środowisk, w duchu tolerancji i bez dyskryminacji ze względu na kulturę, rasę, płeć itp.

Szkoła współpracuje z siecią polskich i zagranicznych szkół edukacji spersonalizowanej, m.in. szkołami prowadzonymi przez Stowarzyszenie STERNIK.

Image result for logo sternik

Czytaj dalej: Misja


Scroll to Top
Call Now ButtonSzkoła Podstawowa Arka